Tuskarr - Ymir


23+2.3
23+2.1
18+1.7

مشخصات هیرو:

Sentinel
Damage:50 - 54
Armor: 3.2
Movespeed:305
Attack Range:128:melee

لول*های این هیرو:

لول۱:HotKey E:IceShards

وقتی* شما این لول را میزنید یخی پرتاب می*کنید که اگر به نهایت range خود یعنی* ۱۵۰۰ برسه یا به هیرو دشمن برخود کنه دیوار یخی کوچیکی میسازه که جلو راه حریف رو میگیره
این لول به ترتیب ۷۰/۱۴۰/۲۱۰/۲۸۰ damage میده و اگر دیوار یخی ساخته بشه برای ۵ ثانیه می*مونه
این لول به ترتیب ۱۸/۱۶/۱۴/۱۲ ثانیه cooldown و ۱۵۰۰ range دارد و ۱۲۰تا مانا مصرف می*کند


لول۲:HotKey W:SnowBall

وقتی* شما این لول رو روی دشمن میزنید شما و هیرو*های خودی که نزدیک شما هستند به یه گلوله برفی تبدیل میشین که اگه به دشمن بخورید به اون damage می*دهید و اون رو stun می*کنید کسانی* که در راه گلوله برفی هم باشند stun میشند و damage می*خورد این لول به ترتیب ۴۰/۸۰/۱۲۰/۱۶۰ damage میده و ۰.۲۵/۰.۵/۰.۷۵/۱ ثانیه stun میکنه ۱۲۵۰ range و ۴۰ ثانیه cooldown داره و ۷۵تا مانا مصرف میکنه
نکته:این لول به آخرین هدفی* که میخوره ۴۰تا damage بیشتر میده و ۰.۲۵ ثانیه بیشتر stun میکنه
نکات دیگر:این لول درختان که در مسیرش هستن رو قطع میکنه،سرعت این لول به هیرو*های درون آن بستگی دارد و اگر tuskar تنها باشد ۱۵۰% سرعت او* حساب میشود ilussionها در این گلوله قرار نمیگیرند اما Geomancer در این لول قرار می*گیرد,این لول بعد از ۳.۲۵ ثانیه اگر به هدف نرسد از بین میرود

لول۳:HotKey F:Frozen Sigil

وقتی* این لول را استفاده می*کنید توپ یخی بالا سر شما حرکت می*کند که شما میتوانید خودتون اون رو کنترل کنید و جایی* که این توپ قرار دارد برف میبارد
این برف از سرعت راه رفتن دشمنان شما که در range ۶۰۰ شما هستند به ترتیب ۱۰%/۱۵%/۲۰%/۲۵% و از سرعت اتک دادن آن*ها به ترتیب ۳۰%/۴۰%/۵۰%/۶۰% کم می*کند مدت ماندگاری این لول ۳۰ ثانیه است،این لول ۵۰ ثانیه cooldown دارد و ۷۵تا مانا مصرف می*کند
نکات:سرعت این توپ یخی ۳۱۰ است و ۳۰۰تا health آن است و اگر دشمن آن را بزند به ترتیب ۹۰/۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰ پول می*گیرد اگر شما این توپ را هدایت نکنید اون خود به خود دنبال هیرو شما میاید

لول۶:Ultimate:HotKey R:Warlus Punch

وقتی* شما این لول رو میزنید اتک شما critical می*زنه و دشمن رو به هوا میفرسته و اون رو slow میکنه
این لول critical damage به حریف می*زنه (۲.۲۵x در حالت عادی و ۴x اگه Health حریف شما کمتر از ۵۰% باشه) و به ترتیب ۷۵/۱۵۰/۲۲۵ Damage در زمان زمین خوردن حریف میده که بعد زمین خوردن سرعت راه رفتن حریف ۴۰% کم می*شه
مدت زمانی* که اثر slow این لول می*مونه به تریتیب ۱.۲/۱.۳/۱.۴ ثانیه هست
این لول به ترتیب ۳۰/۲۴/۱۸ ثانیه Cooldown داره و به ترتیب ۵۰/۷۵/۱۰۰ تا مانا مصرف میکنه
نکات:اتکی که با ایو لول میزنید امکان Miss شدن نداره
وقتی* شما این لول رو فعال می*کنید اگر ظرف ۱۰ثانیه به حریف اتک ندین این لول از بین میره

ترتیب لول گرفتن با این هیرو:
Level 1 - Snowball 1
Level 2 - Ice Shards 1
Level 3 - Ice Shards 2
Level 4 - Snowball 2
Level 5 - Ice Shards 3
Level 6 - Walrus Punch 1
Level 7 - Ice Shards 4
Level 8 - Snowball 3
Level 9 - Snowball 4
Level 10 - Frozen Sigil 1
Level 11 - Walrus Punch 2
Level 12 - Frozen Sigil 2
Level 13 - Frozen Sigil 3
Level 14 - Frozen Sigil 4
Level 15 - Stats 1
Level 16 - Walrus Punch 3
Level 17-25 - Stats